Telos

TELOS ir tīmekļa portāls, kuru 2021. gadā izveidoja filozofu biedrība Peripatos. Tas ir intelektuālas ievirzes polemiski izglītojošs tīmekļa žurnāls, kas apvieno Latvijas konservatīvos domātājus, kuriem līdz šim nav bijis savas vietnes un savas vienojošās telpas.

07.03.2021.

Konservatīvisma studiju centrs

“Konservatīvisma studiju centrs” (KSC) ir neatkarīga domnīca, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par konservatīvismu kā politisko ideoloģiju un vērtību sistēmu. KSC sava mērķa sasniegšanā sadarbojas ar domnīcām, augstskolām, biedrībām, nodibinājumiem, medijiem, politiskajām partijām un ekspertiem, kuri ir ieinteresēti konservatīvisma ideju izpētē, attīstīšanā un popularizēšanā.

01.05.2020.