Ceļš uz kalpību

Frīdrihs Hajeks

Grāmatas tulkošana ir pabeigta.

  • Tulkotājs: Raimonds Jaks
  • Redaktors: Arturs Hansons
  • Latviešu izdevuma priekšvārda autors: Kārlis Ketners
  • Sērijas zinātniskais redaktors: Raivis Bičevskis