Egons Rusanovs. Priekšvārds latviešu izdevumam 9

• Pirmā izdevuma priekšvārds 15

• Ievads 19

• 1. Pamestais ceļš 29

• 2. Lielā utopija 45

• 3. Individuālisms un kolektīvisms 55

• 4. Plānošanas “neizbēgamība” 67

• 5. Plānošana un demokrātija 83

• 6. Plānošana un tiesiskums 101

• 7. Ekonomikas kontrole un totalitārisms 119

• 8. Kurš kuru? 135

• 9. Nodrošinātība un brīvība 155

• 10. Kāpēc sliktākie tiek uz augšu 171

• 11. Patiesības gals 193

• 12. Nacisma sociālistiskās saknes 209

• 13. Totalitāristi mūsu vidū 227

• 14. Materiālie apstākļi un ideālie mērķi 251

• 15. Starptautiskās kārtības izredzes 271

• Nobeigums 293

• Bibliogrāfiska piezīme 295

Kārlis Ketners. Latviešu izdevuma pēcvārds 301

• Alfabētiskais rādītājs 313