Nolikums

Par ko, ar ko, cik daudz, kas būs un līdz kuram datumam.

Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas vidusskolēns vai 2022. gada vidusskolas absolvents.

1. Darba noformējums

1.1.   Sacerējumam ir jābūt rakstītam uz papīra ar autora roku. Rakstot ar roku, nav obligāti jāizmanto pirmajās klasēs mācītā saistītā rakstība.

1.2.  Darbam ir jādod nosaukums, kuram jābūt par tēmu “Kaimiņi”. Nosaukums var būt vienkārši “Kaimiņi”.

1.3.  Darba apjomam jābūt 800 līdz 1500 vārdu robežās.

1.4.   Vērtējot darbus, tiks ņemta vērā darba atbilstība latviešu valodas pareizrakstības un interpunkcijas likumiem, taču tā nebūs izšķiroša. Skolēni, kuriem sacerējumos mēdz būt augstas atzīmes par saturu un zemas par gramatiku, ir īpaši aicināti piedalīties šajā konkursā.
Pieturzīmes ir domātas, lai atvieglotu teksta uztveri lasītājam. Ja pieturzīmes vai to trūkums vai kļūdas vārdu rakstībā traucē uztvert autora domu, darbs var netikt izskatīts.

2. Darba iesūtīšana

2.1. Sacerējumu iesūtīšanas termiņš ir 2022. gada 5. augusts.

2.2. Darbi ir jāiesūta vai nu pa pastu (adrese tiks precizēta jūnijā), vai arī jānofotografē un jāsūta elektroniski uz redakcija@kodoka.lv. Uz šo e-pasta adresi var rakstīt arī jebkādu neskaidrību gadījumā.

2.3. Iesūtot darbu, ir jānorāda autora vārds, uzvārds, skola un kontaktinformācija. Ja autors vēlas saglabāt anonimitāti, tas ir īpaši jānorāda, taču tik un tā, iesūtot darbu, ir jānorāda prasītā informācija par autoru.

3. Darba izplatīšanas tiesības

3.1. Piedaloties konkursā, dalībnieki dod tiesības izdevniecībai “Kodoka” publicēt iesūtītos sacerējumus bez ierobežojumiem savā mājaslapā, sociālo tīklu profilos un drukātos izdevumos.

3.2. Pēc darba iesniegšanas autors drīkst savu darbu izplatīt bez ierobežojumiem.

3.3. Konkursam iesniegtais darbs nedrīkst būt tapis pirms konkursa izsludināšanas.

4. Balvas un uzvarētāju paziņošana

4.1. Konkursa trīs labāko darbu autori saņem naudas prēmijas. Pirmās vietas ieguvējam 500 EUR, otrās vietas ieguvējam 400 EUR un trešās vietas ieguvējam 300 EUR.

4.2. Desmit veicināšanas balvas — izdevniecības Kodoka izdotas grāmatas.

4.3. Konkursa rīkotājs patur iespēju, nemainot kopējo individuālo naudas balvu fondu (1200 EUR), pārdalīt pirmo trīs vietu naudas prēmijas starp vairākiem kandidātiem atkarībā no iesniegto darbu kvalitātes.

4.4. Skola ar visvairāk konkursa prasībām atbilstošiem iesniegtajiem darbiem saņems 300 EUR dāvinājumu, kas izmantojams skolas bibliotēkas grāmatu krājuma papildināšanai.

4.5. Konkursa rezultāti tiks paziņoti konkursa mājaslapā https://www.kodoka.lv/projekti/kodokas-sacerejums-2022 līdz 15. septembrim. Konkursa uzvarētāju godināšana notiks tuvākajā Kodokas grāmatu atklāšanā pēc rezultātu paziņošanas.