Liberālisms - par vai pret

Kaŗš miera laikā

06.08.2022.

Publicējam Kronvaldu Ata 1870. gada rakstu par karu miera laikā jeb par kultūrkaru starp divām "partijām" — kalpināšanas partiju un brīvības jeb vaļības partiju. Pārrakstīts no 1937. gadā izdotas grāmatas "Kronvalda rakstu izlase", saglabājot tur ieturēto rakstību.