• Priekšvārds 9
 • Priekšvārds izdevumam mīkstajos vākos 13
 • Autora priekšvārds 29
 • Pateicības 33
 • Ievads: liberālisma gals 37
 • 1. Liberālisma ilgtspējas trūkums 57 (Fragments publicēts TELOS.lv)
 • 2. Individuālisma un etatisma apvienošana 79
 • 3. Liberālisms kā antikultūra 101
 • 4. Tehnoloģija un brīvības zaudēšana 129
 • 5. Liberālisms pret brīvajām mākslām 149
 • 6. Jaunā aristokrātija 171
 • 7. Pilsonības degradācija 195
 • Nobeigums: brīvība pēc liberālisma 219
 • Atsauces un piezīmes 239
 • Alfabētiskais rādītājs 259
lapaspuses: 272
vāki: cietie
ISBN: 978-9934-9049-2-9