Leukothea

Konservatīvās domas bibliotēka

Konservatīvās domas bibliotēka ir grāmatu sērija, kuras ietvaros izdosim nozīmīgu konservatīvo domātāju darbu tulkojumus latviešu valodā. Šobrīd darbs noris pie trīs grāmatām, vēl dažas ir plānos. Pirmās grāmatas (Rodžera Skrūtona "Kā būt konservatīvam") izdošana ir aizkavējusies un šobrīd ir paredzēta 2021. gada jūnija beigās.

Sērijas zinātniskais redaktors ir Dr. phil. Raivis Bičevskis, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors.

Sērijas nosaukums

Vispirms ir Dionīsa audžumāte, kuras liktenis nav viegls, viņai jāpieredz neprāts ap sevi un sevī, un daudz jācieš. Pēc Afrodītes lūguma viņa tiek uzņemta dievu pulkā: metas jūrā un iznirst no tās jau kā Baltā dieviete – Leukōteja, “Skaistkāje Īna, Kadma jo brīnišķā meita, kas agrāk bij mirstīga sieva” (Odiseja V, 334). Tagad viņa sargā vētrainā jūrā kuģus un palīdz aukās cietušajiem – kā palīdzēja reiz Odisejam sasniegt faiāku krastu (V, 333-353), no kura ceļš vedīs uz mājām, uz Ītaku. Vētrainā jūrā vajadzīga palīdzība; tāpat tas ir laikmetā, kas nesis daudz iespēju, taču arī daudz baiļu, ciešanu un neziņas. Konservatīvās domas bibliotēka ir mēģinājums neskaidrā laikā jautāt par būtisko un par pavadoņiem šajā jautāšanā aicināt tos, kas labvēlīgos mirkļos spējuši padomāt vairāk, nekā to visbiežāk un parasti pieļauj laikmets. Doma par to, kas būtiski skar dzīvi un kas tāpēc attiecas arī uz polisu – sabiedrību: šādai domai nav vajadzīgi -ismi un tā nepadodas straumei tur, kur bangas aizrauj daudzus. Konservatīvās domas bibliotēka pulcina tos, kuri pat vētrā paļāvīgi vēro pamali un ir gatavi tam, ka no viļņiem iznirs Leukōteja.

Mecenāti

Mazas tirāžas grāmatu pārdošana nesedz to izdošanas izmaksas. Ja vēlaties finansiāli atbalstīt konservatīvo domu latviešu valodā, pieņemam ziedojumus gan par konkrētu grāmatu izdošanu, gan projektam kopumā. Šīs sērijas trešā grāmata, kuras nosaukumu vēl nevaram atklāt, iznāks pilnībā par viena mecenāta līdzekļiem.