Kas ir laulība?

Grāmatas "What is marriage?" izdošana latviešu valodā

Kas ir laulība?

Statuss

Grāmata "Kas ir laulība?" tika izdota 2021. gada 20. aprīlī. Atklāšanas pasākums virtuāli notika 27. aprīlī.

Tapšanas vēsture

Ideja izdot grāmatu nāca no diviem dažādiem avotiem. Vispirms to jau 2020. gada oktobrī ieteica izdot Braiens Lapsa, bet pēc Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra sprieduma šo pašu grāmatu ieteica arī Krišjānis Lācis. Inga Bite un Agnese Irbe izlasīja grāmatu un atzina par nozīmīgu un publicēt vērtu. Ziedošanas kampaņa Projektu bankā bija veiksmīgi un tika savākti iecerētie 4000 EUR (ja tie netiktu savākti, tad saskaņā ar Projektu bankas noteikumiem projekts nesaņemtu nekādu finansējumu). Valters Zariņš uzņēmās tulkošanu. Pēc dažām kļūdām, vērtīgām mācībām un papildspēku piesaistīšanas tapšanas gaitā grāmata ar nelielu aizkavēšanos 2021. gada 20. aprīlī sāka ceļu pie lasītājiem.