Inga Bite, juriste, politiķe, bijusī Saeimas deputāte:

Grāmatā apskatīta šobrīd Latvijā tik aktuālā tēma par ģimenes un laulības lomu sabiedrībā. Kādu vērtību sabiedrībai kopumā dod ģimenes un laulības tradicionālās izpratnes nostiprināšana? Kādi ir būtiskākie pretargumenti un kādas ir iespējamās sekas šīs izpratnes vājināšanai? Atbildes uz šiem un citiem līdzīgiem jautājumiem meklējamas šajā grāmatā, kuras izdošana latviešu valodā varētu dot ieguldījumu kvalitatīvākai, vispusīgākai un izpratnes pilnākai diskusijai arī Latvijā.

Agnese Irbe, tulkotāja, publiciste, kura projekta gaitā arī uzņēmās latviešu tulkojuma redaktores pienākumus:

Raians Andersons, kurš ir viens no šīs grāmatas autoriem, ar laulības teorētisko pamatojumu un aizstāvību nodarbojas jau daudzus gadus. Esmu lasījusi arī viņa iepriekšējo grāmatu par šo tēmu. Tā iznāca laikā, kad ASV Augstākā Tiesa grasījās legalizēt viendzimuma laulību. Andersona un viņa domubiedru argumentus tolaik nevis atspēkoja, bet diemžēl pat neuzklausīja un nesaprata. Šajā grāmatā, kas ir iepriekšējā darba papildinājums, laulības teorija, šķiet, sasniegusi savu pilnību. Man šeit nav nekā, ko piebilst, un nekā, kam iebilst. Pielikumā lasāmas arī atbildes uz iebildumiem, kurus teorijas kritiķi izteikuši pēdējās dekādes laikā. Es atļautos teikt, ka neviens, kurš nav iepazinies ar šo teorētisko pamatojumu, diskusijai par laulības institūta paplašināšanu vai pārveidošanu nav gatavs.