Sākotnēji paredzētie tēriņi:

 • Tulkojums 1900 EUR
 • Redaktūra 650 EUR
 • Korektūra 500 EUR
 • Makets 450 EUR
 • Drukāšana 2500 EUR (500 eksemplāriem)
 • Izdevniecības izmaksas 250 EUR

Faktiskie tēriņi:

 • Tulkošana 1978,22 EUR
 • Redaktūra, literārais konsultants 2665,29 EUR
 • Korektūra 508,36 EUR
 • Vāka dizains 500 EUR
 • Drukāšana, iesiešana 3315,40 EUR
 • Tulkošanas tiesības 750 EUR
 • Izdevniecības izmaksas neskaitot atalgojumu darbiniekiem 204,06 EUR
 • Pasta un piegādes izdevumi ziedotājiem 227,93 EUR
 • KOPĀ: 10149,26 EUR